Εξετάσεις Πιστοποίησης Πληροφορικής 2023-24

«Εξετάσεις Πιστοποίησης Πληροφορικής | 𝐖𝐢𝐧𝐝𝐨𝐰𝐬 – 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐬𝐨𝐟𝐭 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 – 𝐖𝐨𝐫𝐝 – 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥 – 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟗 – 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 & 𝐎𝐮𝐭𝐥𝐨𝐨𝐤 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬»
 
~ Στις 18 Ιουνίου 2024 μαθητές των τάξεων Στ’ Δημοτικού, Α’, Β, Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου του Σχολείου μας ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία την απόκτηση Πιστοποίησης Πληροφορικής «𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐬𝐨𝐟𝐭 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟗 για το σχολικό έτος 2023 – 2024»!
 
🗣️ «Η ψηφιακή παιδεία είναι ένας σημαντικός τομέας εκπαίδευσης, καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες διαδραματίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή μελέτη των παιδιών. Η κατανόηση και η ορθή χρήση των ψηφιακών εργαλείων μπορεί να ενισχύσει τις μαθησιακές τους δυνατότητες. Ακόμη, η Πιστοποίηση των γνώσεών τους είναι «αναγκαία», γεγονός το οποίο μπορεί να εμπλουτίσει την εκπαιδευτική εμπειρία τους αλλά και να αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο στη μετέπειτα σταδιοδρομία τους»!
 
~ Θερμά Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας!!! 👏👏👏
~ 𝟏𝟎𝟎%❗️Επιτυχία ❗️