𝐌𝐈𝐍𝐄𝐂𝐑𝐀𝐅𝐓 𝐄𝐃𝐔𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 & 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎𝐊𝐈𝐃𝐒

𝐌𝐈𝐍𝐄𝐂𝐑𝐀𝐅𝐓 𝐄𝐃𝐔𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 & 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐎𝐊𝐈𝐃𝐒 –

“𝐀𝐈 (𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞) 𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧“

~ Το Σχολείο μας συμμετέχει στην παγκόσμια Δράση «Η Ώρα του Κώδικα» στο πλαίσιο της συνεργασίας 𝐌𝐢𝐧𝐞𝐜𝐫𝐚𝐟𝐭 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬 και 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐊𝐢𝐝𝐬 𝐒𝐭𝐞𝐦 & 𝐂𝐨𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭𝐬 με θέμα: “𝐇𝐎𝐔𝐑 𝐎𝐅 𝐂𝐎𝐃𝐄 2023- 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐈“

~ Οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την Τεχνολογία Νοημοσύνης (𝐀𝐈):

✔︎ να κατανοήσουν την επίδρασή της,

✔︎ να αποκτήσουν νέες δεξιότητες,

✔︎ να καλλιεργήσουν έναν διαφορετικο τρόπο σκέψης – ανάλυσης – καταμερισμού προβλημάτων – επίλυσης,

✔︎ να μάθουν τη σωστή χρήση 𝐀𝐈,

✔︎ να σκεφτούν βήμα – βήμα για την επίλυση,

✔︎ να μάθουν πώς οι επιλογές επάνω στο 𝐀𝐈 μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους,

✔︎ να κατανοήσουν περισσότερο τα επαγγέλματα που χρησιμοποιούν 𝐀𝐈 αλλά και την επιστήμη της Πληροφορικής.

~ Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού σήμερα στο μάθημα της Πληροφορικής έζησαν μια όμορφη εμπειρία διαχείρισης προβλημάτων και επίλυσης με τη χρήση 𝐀𝐈!

➪Σημείωση:

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί Δράσης: κα Γιούλα Πυργάκη και κ.Γιάννης Μπετσόγλου, Καθηγητές Πληροφορικής Αριστοτελείου