Δημοτικό

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

         

          Η πρώτη επαφή του παιδιού µε τη συστηµατική µάθηση αποτελεί καθοριστικό βήµα στη µετέπειτα γνωστική και ψυχική εξέλιξή του.

          Το ∆ηµοτικό σχολείο είναι η πυξίδα για την χάραξη της εκπαιδευτικής πορείας. Μεριµνώντας για την επιτυχία της, δίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξατοµίκευση της διδασκαλίας και της υποστήριξης του µαθητή µε γνώµονα το χαρακτήρα, τις κλίσεις, τις ενδεχόµενες δυσκολίες του και κυρίως µε σεβασµό στην προσωπικότητά του.

          Στην καθηµερινή διδασκαλία εφαρµόζεται σύγχρονη µεθοδική προσέγγιση. Κεντρικό στοιχείο της προσέγγισης αυτής αποτελεί το ανακαλυπτικό µοντέλο που προβλέπει η κατάκτηση της γνώσης µέσα από το βίωµα, την παρατήρηση, τον προβληµατισµό, την ανάλυση και την έρευνα. Ο χώρος της µάθησης στο Αριστοτέλειο δεν περιορίζεται µόνο στην τάξη, αλλά επεκτείνεται και στο εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της µουσικής, των καλλιτεχνικών και στην αίθουσα προβολών.

          Η µουσική, η χορωδία, το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά, προσφέρουν στα παιδιά κίνητρα για αισθητικές αναζητήσεις και τα προκαλούν να ανακαλύψουν νέους τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης. Σε όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου εφαρµόζεται ενισχυµένο αθλητικό πρόγραµµα, που περιλαµβάνει άσκηση στις βασικές τεχνικές των διαφόρων αθληµάτων στα αντίστοιχα γήπεδα.

          Δίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξατοµίκευση της διδασκαλίας και της υποστήριξης του µαθητή µε γνώµονα το χαρακτήρα, τις κλίσεις, τις ενδεχόµενες δυσκολίες του και κυρίως µε σεβασµό στην προσωπικότητά του.

          Τα πολιτιστικά δρώµενα του σχολείου καλλιεργούν στους µαθητές πνεύµα συλλογικότητας και αλληλεγγύης. Οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι θεατρικές παραστάσεις, το καλοκαιρινό παζάρι, και οι παράλληλες επισκέψεις, συζητήσεις συγγραφέων παιδικών βιβλίων, καθώς και οι εκδηλώσεις προς τον συνάνθρωπο συντελούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών µας.

          Η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία, ιστορικούς, αρχαιολογικούς και επαγγελµατικούς χώρους φέρνουν τα παιδιά σε άµεση επαφή και γνωριµία µε τα ιστορικά µνηµεία, τα έργα της τέχνης, αλλά και τα επιτεύγµατα της τεχνολογίας.

Στο σχολείο λειτουργούν:

abc, academic, alphabet

Τµήµατα Αγγλικών, Γαλλικών και Γερµανικών

Τµήµατα πληροφορικής

child, soccer, playing

Αθλητικές Δραστηριότητες

Εικαστικά

Καλλιτεχνικό εργαστήρι

Θεατρικό εργαστήρι

Χορωδία

Χοροί