Γυμνάσιο

          Στο Γυμνάσιο, μέσα από τα ποικίλα μαθήματα παρέχεται σφαιρική παιδεία, καθώς και γενικές και ανθρωπιστικές γνώσεις. Τα παιδιά καλλιεργούνται πνευματικά και διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες, καθώς ασκούν την κριτική, συνδυαστική τους ικανότητα και την ορθή σκέψη.

          Απώτερος στόχος μας είναι η κοινωνικοποίηση και η πολιτικοποίηση των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό το σχολείο μεριμνά για την συμμετοχή του μαθητή σε εκδηλώσεις και εκδρομές.
 
          Καλλιεργούμε την κριτική σκέψη και την συνδυαστική ικανότητα.
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

          Προτεραιότητα δίνεται στην εντατική διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών και της Πληροφορικής, στα οποία παρέχεται επιπλέον ενισχυτική διδασκαλία, για την απόκτηση των πτυχίων Πιστοποίησης.


          Στη διερεύνηση της προσωπικότητας του μαθητή και στην σφαιρική καλλιέργεια, επικουρεί ο θεσμός της πολιτιστικής ζώνης, κατά την οποία οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δραστηριότητες όπως: θέατρο, εικαστικά, μουσική, σκάκι.