Ξένες Γλώσσες

          Το Αριστοτέλειο Κορινθιακό εκπαιδευτήριο έχοντας απόλυτη επίγνωση ότι οι ξένες γλώσσες είναι σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης και λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής που ζούμε εισάγει περισσότερες ώρες διδασκαλίας για την Β’ ξένη γλώσσα (Γερμανικά και Γαλλικά) στο δημοτικό προκειμένου οι μικροί μαθητές να προετοιμαστούν, ώστε να αποκτήσουν τουλάχιστον δύο πτυχία μέχρι να τελειώσουν το Γυμνάσιο.

          Χωρίς ιδιαίτερη πίεση, αλλά χρησιμοποιώντας καινοτόμες μορφές διδασκαλίας τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν σε ικανοποιητικό επίπεδο, τόσο γραπτά όσο και προφορικά μέχρι την έκτη Δημοτικού, όπου θα κληθούν να περάσουν από εξετάσεις για την πρώτη πιστοποίηση στη Γερμανική ή Γαλλική γλώσσα.

Βασικές αρχές και στόχοι στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας

          Η σωστή διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προτεραιότητα για το εκπαιδευτήριό μας, καθώς συνιστά απαραίτητο μέσο τόσο για την επικοινωνία, όσο και για την εκπαιδευτική και πολιτισμική εξέλιξη των μαθητών μας.

          Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ μεριμνά για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας που διενεργούνται από ξένα Πανεπιστήμια. Με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και εποπτικών μέσων οι μαθητές καθοδηγούνται ορθά στην ολοκληρωμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η διδασκαλία των Αγγλικών στο Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο έχει ως στόχους:

 • Την ικανότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε μονογλωσσικό περιβάλλον
 • Τη γραμματική και συντακτική ορθότητα

Εξετάσεις γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας

          Οι μαθητές του Αριστοτελείου Κορινθιακού Εκπαιδευτηρίου προσανατολίζονται και προετοιμάζονται εντατικά για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας που διεξάγονται από τους ακόλουθους φορείς:

University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)
Hellenic American Union (University of Michigan)

          Συγκεκριμένα, οι μαθητές μας συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση των πτυχίων γλωσσομάθειας:

 • YOUNG LEARNERS – University of Cambridge
 • Examinations for the Certificate of the Competency in English (ECCE) – University of Michigan
 • Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) – University of Michigan

          Για την καλύτερη προετοιμασία τους, υποβάλλονται περίπου δύο μήνες πριν τις εξετάσεις σε δοκιμαστικές εξετάσεις (mock exam) οι οποίες έχουν στόχο:

 1. Να εξοικειώσουν τους μαθητές με τις προβλεπόμενες διαδικασίες των εξετάσεων αλλά και με τις πραγματικές χρονικές απαιτήσεις
 2. Να αναδείξουν τα σημεία εκείνα στα οποία οι μαθητές θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο κατά τα τελευταία στάδια της προετοιμασίας τους.

Αυτές οι εξετάσεις αποτελούν το βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή ή όχι των μαθητών στις επίσημες εξετάσεις γλωσσομάθειας.

 

Κύκλοι σπουδών Αγγλικής γλώσσας

Αγαπητοί γονείς,
          Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το πρόγραμμα σπουδών της Αγγλικής γλώσσας, με σκοπό την αποδοτικότερη συνεργασία σχολείου και οικογένειας.

 

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: Προνήπιο – Νήπιο – Α΄ Δημοτικού

          Εστιάζουμε στην εξοικείωση με την Αγγλική γλώσσα σε προφορικό επίπεδο, μέσα από δραστηριότητες όπως, παιχνίδια, τραγούδια, κουκλοθέατρο, DVD. Στον κύκλο αυτό δεν διδάσκουμε γραπτό λόγο.
(Προνήπιο: 1 ώρα εβδομαδιαίως)
(Νήπιο: 1 ώρα εβδομαδιαίως)

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: Β΄ – Γ΄ Δημοτικού

          Στον κύκλο αυτό, τα παιδιά μαθαίνουν να αναπτύσσουν δεξιότητες και στο γραπτό λόγο, σε απλή μορφή. Συγκεκριμένα, τα παιδιά εξασκούνται στην ανάγνωση, γραφή, κατανόηση προφορικού λόγου και παραγωγή απλών φράσεων.

          Δεν αποτελεί στόχο μας η μετάφραση ολόκληρων κειμένων ή τμημάτων κειμένων στη μητρική γλώσσα.

          Δεν διδάσκουμε στους μαθητές μας προφορική ή γραπτή μετάφραση λέξεων και φράσεων από τα ελληνικά στα αγγλικά.

          Στοχεύουμε στην ουσιαστική κατανόηση των κειμένων μέσω της επικοινωνιακής μεθόδου των ερωταποκρίσεων.
          Δεν περιμένουμε από τους μαθητές, σε τόσο πρώιμο στάδιο να απαντούν στις ερωτήσεις μας χρησιμοποιώντας αλάνθαστη γραμματική και σύνταξη. Αυτό θα επιτευχθεί φυσιολογικά στο τέλος του Γ΄ Κύκλου.

 • (Β΄ Δημοτικού: 2 ώρες εβδομαδιαίως)
 • (Γ΄ Δημοτικού: 4 ώρες εβδομαδιαίως)

 

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ: Δ΄ – Ε΄ – ΣΤ΄

          Γίνεται επανάληψη των προηγούμενων γνώσεων, εισαγωγή στη γραμματική και σε πιο σύνθετο λεξιλόγιο, καθώς και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.
          Στις τάξεις αυτές τα παιδιά δίνουν εξετάσεις για τα διπλώματα STARTERS, MOVERS, FLYERS, του Πανεπιστημίου Cambridge. Οι εξετάσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες για μικρούς μαθητές. Έτσι αξιολογούνται σε επίσημο επίπεδο οι γνώσεις των μαθητών. Τα παραπάνω διπλώματα αντιστοιχούν στα επίπεδα A1 και Α2 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (Common European Framework).
          Δεν αποτελεί στόχο μας η αποστήθιση γραμματικών κανόνων και λεξιλογίου, χωρίς μαθητές να είναι σε θέση να τα κατανοήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν στη γλώσσα. Η αφομοίωση των γραμματικών φαινομένων και του λεξιλογίου γίνεται μέσα από την εξάσκηση και την επανάληψη στην τάξη.

 • (Δ΄ Δημοτικού: 4 ώρες εβδομαδιαίως)
 • (Ε΄ Δημοτικού: 4 ώρες εβδομαδιαίως)
 • (ΣΤ΄ Δημοτικού: 4 ώρες εβδομαδιαίως)

 

Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ: Α΄ – Β΄ – Γ΄ Γυμνασίου

          Στόχος μας είναι η απόκτηση Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Lower Michigan – Cambridge) ως τη Γ΄ Γυμνασίου.
(4 ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου*)
* Προβλέπεται πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία στα τμήματα που προετοιμάζονται για εξετάσεις.

 

Ε΄ ΚΥΚΛΟΣ: Α΄ – Β΄ Λυκείου

          Οι μαθητές μας παρακολουθούν προαιρετικά μαθήματα επιπέδου C2 (Proficiency), με στόχο την απόκτηση των διπλωμάτων αυτών.
Σας τονίζουμε , επίσης ότι:

          Οι μέθοδοι διδασκαλίας (βιβλία) που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και δεν διαφέρουν από τα βιβλία που χρησιμοποιούνται από τους υπόλοιπους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς.
          Το πρόγραμμά μας είναι φροντιστηριακών προδιαγραφών. Επομένως, με απαραίτητη προϋπόθεση την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω εξωσχολική υποστήριξη.
          Όλα τα παραπάνω έχουν ισχύ με την προϋπόθεση ότι αναφερόμαστε σε μαθητή που μελετά και ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του σχολείου.

Κλειστό εξεταστικό κέντρο Αγγλικών

          Η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται από εξειδικευμένι και έμπειρο προσωπικό, σε φροντιστηριακό επίπεδο για την απόκτηση πτυχίων επιπέδου:

A1, A2, B1, B2 (Lower), C1 & C2 (Proficiency)

 

          Το σχολείο είναι μέλος της Ελληνοβρετανικής Ένωσης (HBU), η οποία είναι εξουσιοδοτημένη από το Univercity of Cambridge ESOL Examinations να διεξάγει εξετάσεις για τους σπουδαστές των μελών της.