Πληροφορική

Η πληροφορική είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της σύγχρονης εποχής. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινή μας ζωή αλλάζει τον τρόπο που επικοινωνούμε, μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε.

Στο σχολείο μας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πληροφορική, παρέχοντας στους μαθητές μας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

 • Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων:
  Να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για τη χρήση υπολογιστών, λογισμικού, και άλλων ψηφιακών εργαλείων. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα χρήσης εφαρμογών γραφείου, την πλοήγηση στο διαδίκτυο, και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
 • Ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων:
  Να καλλιεργηθεί η ικανότητα των μαθητών να σκέφτονται κριτικά και να επιλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τη λογική και τους αλγορίθμους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εκμάθησης προγραμματισμού και άλλων σχετικών δεξιοτήτων.

Η πληροφορική στο σχολείο μας δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία της τεχνολογίας, αλλά περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση της σε όλα τα μαθήματα για να υποστηρίξει την συνολική εκπαιδευτική διαδικασία και να ενισχύσει τις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Η διδασκαλία της πληροφορικής στο σχολείο μας στοχεύει στην:

 • Αντιμετώπιση των ηθικών ζητημάτων:
  Να αναπτύξουν οι μαθητές την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας, όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια, και η ψηφιακή ιδιωτικότητα.
 • Ενίσχυση Συνεργασίας:
  Μέσω ομαδικών εργασιών, οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται αποτελεσματικά για να επιτύχουν κοινά αποτελέσματα.
 • Ετοιμότητα για το Μέλλον:
  Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές στην πληροφορική είναι απαραίτητες για την επιτυχή τους ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και την περαιτέρω ακαδημαϊκή τους πορεία.

Υποδομές και Εξοπλισμός

Το σχολείο μας διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των μαθητών.

Υπολογιστικά Εργαστήρια:
Εξοπλισμένα με σύγχρονους υπολογιστές και λογισμικό τελευταίας γενιάς, προσφέροντας ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης.

Διαδραστικοί Πίνακες

Οι διαδραστικοί πίνακες έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία. Αυτές οι τεχνολογικές συσκευές ενσωματώνουν λειτουργίες υπολογιστή με έναν κλασικό πίνακα, προσφέροντας έναν καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας και μάθησης.

Διαθέτουμε

+ 0
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
+ 0
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
+ 0
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
+ 0
ΓΙΓΑΝΤΟΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα στην πληροφορική περιλαμβάνει:

Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστών:

  • Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή.
  • Χρήση λογισμικών επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων.

Προγραμματισμός

  • Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού όπως Scratch.
  • Ανάπτυξη λογικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων μέσα από την δημιουργία προγραμμάτων και παιχνιδιών.

Δίκτυα και Ασφάλεια

  • Κατανόηση των βασικών αρχών των δικτύων υπολογιστών.
  • Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριών και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Πολυμέσα και Γραφικά

  • Εκμάθηση βασικών αρχών σχεδίασης και επεξεργασίας γραφικών, βίντεο και ήχου. Οι μαθητές δημιουργούν δικά τους πολυμεσικά έργα και αναπτύσσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.