Απαντήσεις Πανελλαδικών 2022

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Τα κείμενα ήταν εύληπτα. Το ερωτήματα δεν δημιούργησαν προβλήματα και ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των θεμάτων. Απαιτητικά τα Δ3 και Δ4 ερωτήματα.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Τα Θέματα ήταν πολλά και κάλυπταν όλα τα κεφάλαια των 2 βιβλίων. Διαβαθμισμένης δυσκολίας. Υπήρχε ασάφεια στο Γ1 Θέμα, ενώ χρονοβόρο ήταν το Θέμα Δ. Γενικά, στα θέματα ανταποκρίνονται οι πολύ καλά διαβασμένοι μαθητές.

ΑΡΧΑΙΑ

Σαφή Θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Κατανοητές οι ερωτήσεις στο Διδαγμένο Κείμενο, αντιμετωπίσιμο και το Αδίδακτο. Ο πολύ καλά διαβασμένος μαθητής επιτυγχάνει υψηλή βαθμολογία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τα Θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και πολλά από αυτά αντλήθηκαν από τη νέα ύλη.

ΧΗΜΕΙΑ

Στα θέματα Β2, Β4, Δ2 και Δ3 είχε 4-5 βαθμούς δύσκολους. Υπάρχουν πολλές δικαιολογήσεις και πολλές πράξεις που μπορεί να έχουν χάσει οι μαθητές.

ΦΥΣΙΚΗ

Τα θέματα στην φυσική, καλύπτουν ευρύ φάσμα της εξεταστέας ύλης, είναι διατυπωμένα µε σαφήνεια και διαβαθμισμένα ως προς την δυσκολία. Τα θέματα απαιτούσαν προσεκτικό διάβασμα και ταχύτητα στην επίλυσή τους, ώστε να αντιμετωπιστούν στο διαθέσιμο χρόνο. Είναι ευκολότερα από τα περσινά θέματα, οπότε οι βαθμολογίες θα μετατοπιστούν προς τα πάνω.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τα θέματα ήταν απλά, κατανοητά, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα θέματα ήταν σαφή στις διατυπώσεις και εντός της εξεταστέα ύλης. Χαρακτηρίζονται από επιστημονική ορθότητα! Κρίνονται πιο απαιτητικά από τα περσινά. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία.